Wnętrze pracowni

Firma Handlowo - Usługowa
Tomasz Barański
mistrz zegarmistrzostwa    Pracownia zegarmistrzowska
    Komis zegarów i zegarków
    Mechanika precyzyjna
    Pralnia wodna
    Magiel elektryczny

Moje miejsce pracy

Kontakt z firmą :

w w w . a g a t e x - g l i w i c e . p l

e-mail: agatex@agatex-gliwice.pl

ul. Rybnicka 17     44 - 100 Gliwice
tel. 605 - 352 - 105

Czynne poniedziałek-piątek od 10.00 do 17.00